Đang tải...

benz atego korea firetruck/벤츠 한국소방차 1.0

176937 20190419005142 1
176937 20190419005148 1
2cc36b 20190419154637 1
2cc36b 20190419154644 1

3.401

how to install
1.download original model here:https://de.gta5-mods.com/vehicles/2017-london-fire-brigade-appliance-els
2.replace original file `hi.ytd,ytd`to this folder file
3.replace in
x64e->levels->gta5->vehicles.rpf
or
mods->update->x64->dlcpacks->patchday3ng->dlc.rpf->x64->levels->gta5->vehicles.rpf
-------------------
설치법
1.먼저 오리지널 모델을 받아줍니다 https://de.gta5-mods.com/vehicles/2017-london-fire-brigade-appliance-els
2.오리지널폴더안의 hi.ytd,ytd파일을 해당폴더파일로 리플레이스 해줍니다
3
x64e->levels->gta5->vehicles.rpf
or
mods->update->x64->dlcpacks->patchday3ng->dlc.rpf->x64->levels->gta5->vehicles.rpf
안에 리플레이스해줍니다
-------
공지
해당스킨 수정을원할시 discord YOKAI-KAISEE#6497로 수정을한다 연락을취하시고 파엠서버에서사용시 연락취해주시길바랍니다
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 18 Tháng tư, 2019
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng tư, 2019
Last Downloaded: 7 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

3.401 tải về , 3 MB
18 Tháng tư, 2019

1 Bình luận