Đang tải...

LA Lakers (Kobe RIP) 1.1

019b20 yellow
019b20 yellow(2)
019b20 black
019b20 black(2)
6786c3 kb24
6786c3 kb24(black)

3.372

Replace original files here -

OpenIV> GTA V> mods> x64v.rpf> models> cdimages> streamedpeds players.rpf> player one(folder)>

upper diff 031 a bla.ytd AND upper diff 031 b bla.ytd

Double click to open, then hit replace and enter mod file here. Save and done.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng ba, 2020
Cập nhật lần cuối: 21 Tháng ba, 2020
Last Downloaded: 21 hours ago

All Versions

 1.1 (current)

2.901 tải về , 2 MB
21 Tháng ba, 2020

 1.0

471 tải về , 2 MB
14 Tháng ba, 2020

6 Bình luận