Đang tải...

Dreads/Braids pack for MP Male 1.0

30.632

MP Male Dreads/Braids Pack

Includes:
2021 Kodak Black Wicks
Box Braids
Medium dreads
Cornrows

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Installation

GTA V > mods > update > x64 > dlcpacks > mpgunrunning > dlc.rpf > x64 > models > cdimages > mpgunrunning_male.rpf > mp_m_freemode_01_mp_m_gunrunning_hair_01

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Changelog:
1.0 Initial Release

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credits:
2K Sports/Take-Two interactive: (various base meshes/assets)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng năm, 2021
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng năm, 2021
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

30.631 tải về , 30 MB
09 Tháng năm, 2021

60 Bình luận