Đang tải...

Necklace AK-47 | MP-MALE 1.0

833a37 capa
833a37 1
833a37 2

1.877

NECKLACE AK-47
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
File ready for FiveM
2 Textures
MP MALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textures included:
-Gold
-Silver
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Installation for MP

mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds-mp.rpf\mp-m-freemode-01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISCORD: https://discord.gg/s8M7Bk8pj9
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 08 Tháng mười hai, 2021
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng mười hai, 2021
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.877 tải về , 30 MB
08 Tháng mười hai, 2021

0 Bình luận