Đang tải...

New Swimsuit Pack v2.0

31.913

USE OPEN IV

> copy & replace the downloaded .ytd file

> x64v.rpf\models\cdimages\componentpeds_a_f_y.rpf\

Enjoy :)

--------------------------
--------------------------
V 2.0

- white girl
- also transparent version
- V1 backup

---------------------------
---------------------------
V 1.0

- texture mod for a_f_y_beach_01
- new swimsuit textures
- wet look version
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 21 Tháng chín, 2015
Cập nhật lần cuối: 31 Tháng mười, 2015
Last Downloaded: 28 phút trước

All Versions

 v2.0 (current)

31.912 tải về , 10 MB
21 Tháng chín, 2015

41 Bình luận