Đang tải...

Patched Skinny jean for Franklin 1.0

D16585 gta52021042818174007
D16585 gta52021042818175576
D16585 gta52021042818181294
D16585 gta52021042818164611

825

"Patched Skinny jean for Franklin"

DON'T REUPLOAD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

This is a texture made for @Pr0trikk Skinny jeans for Franklin/MpMale: https://www.gta5-mods.com/player/skinny-jeans-for-franklin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

For the model use the same previous link

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Installation (Use OpenIV): mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng tư, 2021
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng tư, 2021
Last Downloaded: 9 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

825 tải về , 9 MB
29 Tháng tư, 2021

0 Bình luận