Đang tải...

Peaceful T-shirt

74

Copy the files to:

Franklin Grand Theft Auto V\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one
Michael Grand Theft Auto V\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_zero
Trevor Grand Theft Auto V\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_two

Backup files included

Inspired by Elianora http://www.nexusmods.com/fallout4/mods/14874/?
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng sáu, 2016
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng sáu, 2016
Last Downloaded: 08 Tháng chín, 2021

All Versions

  (current)

74 tải về , 6 MB
09 Tháng sáu, 2016

2 Bình luận