Đang tải...

Popeye [Add-On Ped] 1.0

Efbe41 1
Efbe41 2

583

Popeye in GTA V

Model use : https://sketchfab.com/3d-models/popeye-7CKK1KNtstrSJRpnmHxN4jegNXI

Use this mod to use PEDS as Add-Ons
https://www.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector


installation
- Using OpenIV, put all files into GTAV>mods>update>x64>dlcpacks>addonpeds>dlc.rpf>peds.rpf
- Run AddonPeds (Run as admin)
- Click "New Ped" input the name "Popeye"
- Set Ped Type to "male" and Is streamed "False".
- press REBUILD.
- Done!
Thanks Enjoy
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng sáu, 2022
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng sáu, 2022
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

583 tải về , 20 MB
14 Tháng sáu, 2022

21 Bình luận