Đang tải...

PSG x Jordan

Download
715178 20180914101149 1
510519 20180914101233 1
715178 20180914101324 1
715178 20180914101425 1
715178 20180914101416 1
715178 20180914101306 1
715178 20180914101401 1

220

1. Open OpenIV
2. Go to GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
3. Create backup of every uppr_diff_004_*_uni.ytd you replace
4. Extract files from this zip to a folder
5. Make sure to enable edit mode.
6. Replace the file with the PSG jersey
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng chín, 2018
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng chín, 2018
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

  (current)

220 tải về , 10 MB
14 Tháng chín, 2018

2 Bình luận