Đang tải...

PSNI Police Response Officer V1.0

1.079

CREDITS:

Origional Model - Yard1
Vest - FestivalMatt
Cap - Multigaming_UK
Baton - FestivalMatt
Ped Rigging - Multigaming_UK
Textures - Multigaming_UK
Alpha Testing - AdamPlays
-------------------------------------

***** If clans wish to use this PED contact me first *****

DO NOT REDISTRIBUTE WITHOUT MY PERMISSION!

-----------------------------------------------------------------------
| Install |
---------------------

Peds are installed in Patchday9
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng mười một, 2018
Cập nhật lần cuối: 04 Tháng mười một, 2018
Last Downloaded: 6 ngày trước

All Versions

 V1.0 (current)

1.079 tải về , 30 MB
04 Tháng mười một, 2018

15 Bình luận