Đang tải...

Punk Style Respirator for Multiplayer Model 1.0

Dd43d3 271590 screenshots 20190604151856 1
Dd43d3 punkrespirator

180

A retexture of the vanilla respirator in a punk fashion.


Install path:
\update\x64\dlcpacks\mpheist\dlc.rpf\x64\models\cdimages\mpheist_streamedpeds.rpf\mp_m_freemode_01_male_heist

To install simply replace the file with the same name. Enjoy

(remember to backup your files)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 05 Tháng sáu, 2019
Cập nhật lần cuối: 05 Tháng sáu, 2019
Last Downloaded: 15 Tháng chín, 2021

All Versions

 1.0 (current)

180 tải về , 100 KB
05 Tháng sáu, 2019

2 Bình luận