Đang tải...

Sam Winchester [Add-On] 1.0

1.236

KRAMER'S MEDIA channel presents
[https://www.youtube.com/c/KRAMERSMEDIA]

Installation:

1) Install Addon peds mod:"https://ru.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi"
2) upload the model to the mod’s derrectory and configure how the mod dictates.

RUS:

KRAMER'S MEDIA представляет

Установка:

1) Установить Addon peds mod:"https://ru.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi"
2) загрузить модель в директорию мода и настроить как диктует мод.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 10 Tháng tám, 2020
Cập nhật lần cuối: 10 Tháng tám, 2020
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.236 tải về , 80 MB
10 Tháng tám, 2020

8 Bình luận