Đang tải...

The NEO 1.0

1.331

RUS

модель NEO, создана на основе модели Джона Уика "https://ru.gta5-mods.com/player/john-wick", создана для видео ролика "THE NEO"

Установка:

заменить все файлы в x64e.rpf/models/cdimages/componentpeds_ig.rpf

Eng

model NEO, created on the basis of John Wick's model "https://ru.gta5-mods.com/player/john-wick", created for the video clip "THE NEO"

Installation:

Replace all files in x64e.rpf/models/cdimages/componentpeds_ig.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 07 Tháng hai, 2018
Cập nhật lần cuối: 07 Tháng hai, 2018
Last Downloaded: 26 Tháng ba, 2024

All Versions

 1.0 (current)

1.331 tải về , 6 MB
07 Tháng hai, 2018

12 Bình luận