Đang tải...

SubZero (Mortal Kombat 11) [Add-On Ped] 1.0

8728ea captura
8728ea captura1
8728ea subzero2
8728ea subzero1

543

Instalación

Install this www.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector

Add the files inside the "Ped" folder to update\x64\dlcpacks \addonpeds\dlc.rpf\peds.rpf using OpenIV

Open AddonPedsEditor.exe and add the ped's name to the list as male ped.

Sub Zero MK11 (Son of Articka)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng tám, 2022
Cập nhật lần cuối: 17 Tháng tám, 2022
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

543 tải về , 10 MB
17 Tháng tám, 2022

4 Bình luận