Đang tải...

T-shirts Gravity Falls for Franklin 1.0

F6a882 gf
F6a882 gf2

355

T-shirts Gravity Falls for Franklin

Installation:

1. Open OpenIV
2. Enable edit mode
3. Go to GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
4. Replace files.


Instalação:

1. Abra o OpenIV
2. Clique em "Edit mode"
3. Vá para GTA V/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
4. Substitue os arquivos.

Boa Diversão!!!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng sáu, 2021
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng sáu, 2021
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

355 tải về , 8 MB
13 Tháng sáu, 2021

3 Bình luận