Đang tải...

TeamPrezess StrabBack 1.0

980f10 teamprezess
980f10 teamprezess2
980f10 teamprezess3

477

[ENGLISH]

1. Open OpenIV
2. Turn ON Edit Mode
3. Navigate To: GTAV/mods/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpedprops.rpf/player.one.p
4. Drag and Drop .ydd and .ytd Files
5. Play GTA V

Thanks for ModzMaker for create awesome model and .ytd file

Instagram
ModzMaker: Modzmaker
Me: macieex29

[POLISH]

1. Uruchom OpenIV
2. Wlacz Edit Mode
3. Przejdz do: GTAV/mods/x64v.rpf/models/cdimages/streamedpedprops.rpf/player.one.p
4. Wrzuc tam Pliki .ydd i .ytd
5. Uruchom GTA V

Dzieki ModzMaker za swietny model i plik .ytd

Instagram
ModzMaker: Modzmaker
Moj: macieex29
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng bảy, 2020
Cập nhật lần cuối: 06 Tháng bảy, 2020
Last Downloaded: 7 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

477 tải về , 1 MB
06 Tháng bảy, 2020

4 Bình luận