Đang tải...

Thanos Final version (Thanos by nsh3t Retexture)

9.006

This is a reprocessed Thanos, author nsh3t:
https://www.gta5-mods.com/player/thanos-marvel-cinematic-universe-add-on-ped
Enjoy it!
@nsh3t
2.0 Fix eyes and improve texture
3.0 Re-modification of the clothes texture, gloves texture armor texture and color

感谢@Yoha对于高光的帮助
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng năm, 2018
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng sáu, 2018
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

  (current)

7.784 tải về , 30 MB
11 Tháng sáu, 2018

 2.0

719 tải về , 30 MB
06 Tháng sáu, 2018

18 Bình luận