Đang tải...

The Inglewood Family Gangster Bloods 1.0

4.667

The Inglewood Family Gangster Bloods (Families replace)

Install:
Use OpenIV and just drop g_m_y_famdnf_01 and g_m_y_famfor_01 files to Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\patchday3ng.rpf\

g_m_y_famca_01 files to Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\mppatchesng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\mppatches.rpf\

Drop all hats/bandanas files to Grand Theft Auto V\mods\x64e.rpf\models\cdimages\pedprops.rpf\
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng năm, 2022
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng năm, 2022
Last Downloaded: 8 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

4.667 tải về
11 Tháng năm, 2022

36 Bình luận