Đang tải...

Jandarma Kamuflaj Ped [Replace] 3.0

Cb0de3 1
Cb0de3 2
Cb0de3 3
Cb0de3 4
Cb0de3 5

290

3.0
-New Camo Pant and Boots
-New Camo Shirts
-New Head
-New Shoulder Radio


Turkish:

Yeni Turk Jandarma Kamuflaj Ped 3.0

Begenmeyi Ve Yorum Yapmayi Unutma

Ped ismi: s-m-y-sheriff-01

Ped Kurulum : x64e.rpf/models/cdimages/componentpeds-s-m-y.rpf

Sapka : x64e.rpf/models/cdimages/pedprops.rpf

Emegi gecenler:

H-Talha

(Iznim olmadan baska bir sayfada paylasmayin.)

-----------------------------------------------------------------

English:

New Turkish Gendarmerie Camo Ped 3.0

Forget To Like And Comment

Ped Name: s-m-y-sheriff-01

Ped Install : x64e.rpf/models/cdimages/componentpeds-s-m-y.rpf

Hat : x64e.rpf/models/cdimages/pedprops.rpf

Credits:

H-Talha

(Don't share my mod on another page.)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 12 Tháng mười hai, 2021
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng tư, 2022
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 3.0 (current)

92 tải về , 100 MB
26 Tháng ba, 2022

4 Bình luận