Đang tải...

Turkish Gendarmerie Ped 2.0 New

Dd793b 1 min
Dd793b 2 min
Dd793b 3 min
Dd793b 4 min
Dd793b 5 min

192

2.0
-New Pants
-New Bot Texture
-Bugs Fixed


Turkish:

Yeni Jandarma Ped

Begenmeyi Ve Yorum Yapmayi Unutma

Ped ismi: s-m-y-sheriff-01

Ped Kurulum: x64e.rpf/models/cdimages/componentpeds-s-m-y.rpf

Sapka Kurulum : x64e.rpf/models/cdimages/pedprops.rpf

Emegi gecenler:

H-Talha

(Iznim olmadan baska bir sayfada paylasmayin.)

-----------------------------------------------------------------

English:

New Gendarmerie Ped

Forget To Like And Comment

Ped Name: s-m-y-sheriff-01

Ped Install: x64e.rpf/models/cdimages/componentpeds-s-m-y.rpf

Hat Install : x64e.rpf/models/cdimages/pedprops.rpf

Credits:

H-Talha

(Don't share my mod on another page.)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng mười hai, 2021
Cập nhật lần cuối: 3 ngày trước
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

 New (current)

55 tải về , 20 MB
5 ngày trước

11 Bình luận