Đang tải...

Çevre Doğa Ve Hayvanları Koruma Polisi Ped [Replace] 4.0

722

4.0
-New Coat
-New Heads
-New T-Shirt
-New Holster
-Bugs Fixed


Turkish:

Yeni Haydi Polis Ped 4.0

Begenmeyi Ve Yorum Yapmayi Unutma

Ped ismi: s-m-y-ranger-01

Ped Kurulum : update\x64\dlcpacks\patchday23ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\peds\patchday23ng.rpf

Sapka : update\x64\dlcpacks\patchday23ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\peds\patchday23-p.rpf

Emegi gecenler:

H-Talha

(Iznim olmadan baska bir sayfada paylasmayin.)

-----------------------------------------------------------------

English:

New Turkish Ranger Ped 4.0

Forget To Like And Comment

Ped Name: s-m-y-ranger-01

Ped Install : update\x64\dlcpacks\patchday23ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\peds\patchday23ng.rpf

Hat : update\x64\dlcpacks\patchday23ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\peds\patchday23-p.rpf

Credits:

H-Talha

(Don't share my mod on another page.)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng mười một, 2021
Cập nhật lần cuối: 07 Tháng chín, 2022
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 4.0 (current)

367 tải về , 20 MB
05 Tháng chín, 2022

13 Bình luận