Đang tải...

Undercut hair for Frank

53.263

I converted it for Franklin from GTA Online Hipster Youth for Trevor mod by jedijosh920

https://vi.gta5-mods.com/player/gta-online-hipster-youth-for-trevor

Installation

mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng tư, 2017
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng tư, 2017
Last Downloaded: 1 hours ago

All Versions

  (current)

53.263 tải về , 400 KB
29 Tháng tư, 2017

42 Bình luận