Đang tải...

Western Australia St Johns Paramedic

369

Western Australia St Johns Paramedic texture for the default Paramedic

Do not edit and re-upload

Link to Western Australia St Johns ambulance:

http://www.lcpdfr.com/files/file/14123-western-australian-ambulance-for-mooseytys-sprinter/

This texture has been made by request from Oblong Gaming

Unifrom includes;

-St Johns short sleeve uniform
-St Johns operational jacket
-St Johns paramedic pants
-St Johns cap

Enjoy!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng một, 2017
Cập nhật lần cuối: 04 Tháng một, 2017
Last Downloaded: 6 ngày trước

All Versions

  (current)

369 tải về , 6 MB
04 Tháng một, 2017

3 Bình luận