Đang tải...

Wrath Shirt for Franklin 1.0

143a50 20170930191528 1
143a50 20170930191537 1

66

Wrath shirt for Franklin
Install: Put "uppr_dff_004_b_uni.ytd" in
Gta V\x64v.rpf\models\cdimages\stremedpeds_players.rpf\player_one

Replace the file, then everything should be working!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 01 Tháng mười, 2017
Cập nhật lần cuối: 02 Tháng mười, 2017
Last Downloaded: 26 Tháng tám, 2023

All Versions

 1.0 (current)

66 tải về , 100 KB
01 Tháng mười, 2017

2 Bình luận