Đang tải...

XXXTENTACION REVENGE hoodie pack 3.0

8.034

===========================================================
update 3.0 added the Revenge Metallica Hoodie

1. mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one
2.replace
3.done

big shoutout to @dair-moded for the screenshots

add me on discord ♥WAGE♥#5088

https://discord.gg/ShHtTq
===========================================================
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng mười hai, 2017
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng mười một, 2018
Last Downloaded: 14 hours ago

All Versions

 3.0 (current)

6.477 tải về , 2 MB
16 Tháng mười một, 2018

 

848 tải về , 500 KB
01 Tháng mười, 2018

 1.0

713 tải về , 300 KB
09 Tháng mười hai, 2017

36 Bình luận