Đang tải...

1990 Ferrari 641 [Add-On] 1.1

2.973

1990 Ferrari 641

Source : Assetto corsa

This car was converted by me.

Requirements:
- OpenIV: https://www.gta5-mods.com/tools/openiv or https://openiv.com
- Menyoo: https://www.gta5-mods.com/scripts/menyoo-pc-sp

INSTALATION :

with OpenIV, drop the foler "641" in: Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks

and add this line "dlcpacks:\641\" in dlclist,

in: Grand Theft Auto V\mods\update\update.rpf\common\data
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng chín, 2022
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng chín, 2022
Last Downloaded: 20 hours ago

All Versions

 1.1 (current)

2.973 tải về , 9 MB
19 Tháng chín, 2022

11 Bình luận