Đang tải...

1994 Volkswagen Parati Surf 1.8 Turbo v0.5

9.913

================ PT/BR ================

Substitui o Carro: Asea

Creditos: HENRY FLAT

Convertido e Editado por: CH4P4X
Youtube: www.youtube.com/ch4p4x

Local do carro: update\x64\dlcpacks\patchday1ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\

SE CASO VC FOR GRAVAR VIDEO, NÃO ESQUEÇA DE DEIXAR OS CRÉDITOS NA DESCRIÇÃO OBRIGADO..

================== EN ==================

Replaces the car: Asea

Converted & Edit By: CH4P4X
Youtube: www.youtube.com/ch4p4x

Location of the car: update\x64\dlcpacks\patchday1ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\

IF YOU ARE RECORDING VIDEO, DON'T FORGET TO LEAVE THE CREDITS ON DESCRIPTION THANK YOU..

(OS INVEJOSOS FICA PUTO)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 05 Tháng mười, 2016
Cập nhật lần cuối: 05 Tháng mười, 2016
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 v0.5 (current)

9.913 tải về , 30 MB
05 Tháng mười, 2016

6 Bình luận