Đang tải...

2015 BMW M3 (F80) Realistic Handling 1.1

6.765

The vehicle mod : http://bc.vc/Kodyqt7

Top speed 280 kmh (174 mph)
0 - 50 kph 1.6 sec.
0 - 80 kph 2.9 sec.
0 - 100 kph 4.1 sec.
0 - 130 kph 6.0 sec.
0 - 160 kph 8.5 sec.
0 - 200 kph 13.3 sec.

My Fiverr Profile
My Github Profile
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng sáu, 2019
Cập nhật lần cuối: 21 Tháng sáu, 2019
Last Downloaded: 6 hours ago

All Versions

 1.1 (current)

6.765 tải về , 2 MB
18 Tháng sáu, 2019

1 Bình luận