Đang tải...

2019 BMW F90 M5 Bagged & Realistic Handling 1.0

1039dc 2019 06 15 17 37 35
588cca 2019 06 15 17 33 34
588cca 2019 06 15 18 27 32
588cca 2019 06 15 17 34 02
588cca 2019 06 15 17 38 34
588cca 2019 06 15 17 46 38
588cca 2019 06 15 17 56 11

9.427

2019 BMW F90 M5 REALISTIC / BAGGED / ENGINE SWAP
Handling for - http://bc.vc/8kg6Lbc

Top speed 305 kph (190 mph)
0 - 40 kph 1.2 sec.
0 - 100 kph 3.1 sec.
0 - 200 kph 10.3 sec.
Curb weight 1920kg

My Fiverr Profile
My Github Profile
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng sáu, 2019
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng sáu, 2019
Last Downloaded: 12 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

9.427 tải về , 1 MB
15 Tháng sáu, 2019

11 Bình luận