Đang tải...

2016 Pagani Huayra BC [Add-On / Replace] 1.0

142.709

2016 Pagani Huayra BC

Model:Project Cars
Converted to GTAV:AIGE
Screenshot:Martin_xpl

2016/6/25 update:
Rebuilt Physical Collision

2016/6/24 update:
-Aero Flaps
-Add New gameconfig.xml applies to 1.0.757

Extras:
-extra_1: US plate
-extra_2: EU plate

File Size:
---Yft:9.63 MB
---Ytd:2.29 MB
---Template:917 KB
---Readme.txt:3 KB

[YCA Modder Group]

http://yca-mods.weebly.com
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng năm, 2016
Cập nhật lần cuối: 24 Tháng sáu, 2016
Last Downloaded: 13 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

142.709 tải về , 30 MB
29 Tháng năm, 2016

145 Bình luận