Đang tải...

2021 Koenigsegg Gemera [Add-On] 1.0

22.191

Model:CSR2,AIGE
Converted to GTAV:AIGE

Car features:
- HQ body and interior
- Koenigsegg door

[YCA Modder Group]

Koenigsegg Door Script

http://yca-mods.com
YCA Patreon
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng ba, 2023
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng ba, 2023
Last Downloaded: 1 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

22.191 tải về , 20 MB
14 Tháng ba, 2023

42 Bình luận