Đang tải...

2021 Pagani Imola [Add-On] 1.0

9.802

Model:Project Cars,CSR2,AIGE
Converted to GTAV:AIGE
Screenshots:Vsoreny

Car features:
- HQ body and interior
- Aero Flaps
- extra_1: US plate
- extra_2: EU plate

[YCA Modder Group]

http://yca-mods.com
YCA Patreon
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 08 Tháng chín, 2022
Cập nhật lần cuối: 08 Tháng chín, 2022
Last Downloaded: 28 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

9.802 tải về , 20 MB
08 Tháng chín, 2022

41 Bình luận