Đang tải...

2018 Rolls-Royce Phantom VIII [Add-On] 1.0

216.945

2018 Rolls-Royce Phantom VIII

##########################################

Features:

- Paintable rims
- Breakable Glass
- Full Colissions
- HQ Interior
- HQ Exterior
- Doors working
- Lights working

##########################################
Convert by: EvertW
[TEAM DTD]
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 07 Tháng mười một, 2017
Cập nhật lần cuối: 07 Tháng mười một, 2017
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

216.941 tải về , 30 MB
07 Tháng mười một, 2017

96 Bình luận