Đang tải...

2019 Chevy 4500 (REPLACE)(BETA) 1.0

4.509

Install
mods/update/x64/dlcpacks/mpheist/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles/
mpheistvehicles.rpf.

Model Purchased from Hum3d

Credits
Branson12
Stuntmanflexx


DO NOT REUPLOAD THIS VEHICLE TO ANY OTHER WEBSITES
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 10 Tháng bảy, 2018
Cập nhật lần cuối: 10 Tháng bảy, 2018
Last Downloaded: 5 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

4.509 tải về , 40 MB
10 Tháng bảy, 2018

29 Bình luận