Đang tải...

2019 Greater Manchester Police Ford Transit [ELS] 1.0

18130f screenshot 183
18130f screenshot 182
18130f screenshot 181
18130f screenshot 180
18130f screenshot 178
18130f screenshot 177

4.055

2019 Greater Manchester Police Ford Transit [ELS]

Join our Discord: https://discord.gg/QWRrMSJ

Credits:
Model Bought : Eric (BG88)
Model Lowered : J.Radley
Model Fixes : J.Radley
Templated: Eric (BG88)
Converted: Eric (BG88)
Skin : BenJDesigns
Grille lights: Bueno
Whelen Ion Spitfire : J.Radley
Screenshots : Chivvy147 Mods

If I have missed any credits please contact : J.Cremin#8001 on discord
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng mười một, 2019
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng mười một, 2019
Last Downloaded: 1 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

4.055 tải về , 20 MB
23 Tháng mười một, 2019

7 Bình luận