Đang tải...

Hampshire Police - Unmarked Armed Response Vehicle - BMW X5 F15 [ELS] 1.0

685101 screenshot 24
685101 screenshot 25
685101 screenshot 26
685101 screenshot 28
685101 screenshot 31

6.752

Hampshire Police - Unmarked Armed Response Vehicle - BMW X5 F15 [ELS]

Join our Discord: https://discord.gg/QWRrMSJ

Credits:
Model: B.Nettleton/W.Mason/JamesR/AdrianK/Tim
Plates: Chivvy147 Mods
Whelen Ion: JamesR
Whelen Ion Spitifre: JamesR
Premier Hazard Button Blast: Chivvy147 Mods

Installation:
police.ytd
police.yft
police_Hi.yft
>>> GTAV/Mods/X64e.rpf/levels/gta5/vehicles.rpf

Credits can also be found in the download file.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 31 Tháng mười, 2019
Cập nhật lần cuối: 02 Tháng mười một, 2019
Last Downloaded: 21 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

6.752 tải về , 10 MB
31 Tháng mười, 2019

3 Bình luận