Đang tải...

2020 BMW Z4 M40i [Add-On] Final 1.1

15.331

BMW Z4 M40i SaleeN
www.saleensmodgarage.com
www.patreon.com/saleensmods

HQ Exterior - HQ Interior

Dirt mapping

Tintable Glass

Realistic Mirrors

Working Steering Wheel

Paintable Interior (Secondary Color)

EXTRA 1
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng chín, 2020
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng chín, 2020
Last Downloaded: 5 hours ago

All Versions

 Final 1.1 (current)

15.250 tải về , 20 MB
13 Tháng chín, 2020

19 Bình luận