Đang tải...

2020 Bugatti Chiron Pur Sport [Add-On] 1.0

14.748

- HQ car body and interior

- Breakeable glass

- Working dials

- Working steering wheel

- Hands on steeringwheel

- Color1 body

- Color4 brake + wheels

- color 6 (benny): dashboard paint

- color 7 (benny): interior paint

- vanilla plate as extra, spawn it using trainer
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 18 Tháng chín, 2022
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng chín, 2022
Last Downloaded: 10 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

14.748 tải về , 80 MB
18 Tháng chín, 2022

7 Bình luận