Đang tải...

Bugatti Chiron Gold Strip [Add-On] 1.0

23.014

- HQ car body and interior
- Breakeable glass
- Working steering wheel

- Working roof

- Working Dials
- Hands on steeringwheel
- Color1: body

- Color2: stitch & seatbelt color
- Color4: brakedisc

- color 6 (benny): dashboard paint
- color 7 (benny): interior paint
- vanilla plate as extra, spawn it using trainer
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 18 Tháng chín, 2022
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng chín, 2022
Last Downloaded: 38 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

23.014 tải về , 90 MB
18 Tháng chín, 2022

18 Bình luận