Đang tải...

Albany Cavalcade Pack [Add-On] 2.0

3.062

v.2 added Albany Cavalcade FXT
v.1 added Albany Cavalcade

Albany Cavalcade
GTA IV Author RamboV
GTA V I Convert

Addon:
1. copy to AK_cavalcade folder to:update/x64/dlcpacks
2. From the update.rpf go to:/common/data and edit the file dlclist.xml and add this line:
dlcpacks:\AK_cavalcade\

Spawn name: fxt1
Spawn name: cavalcadem
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 31 Tháng tám, 2017
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng hai, 2018
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

 2.0 (current)

2.670 tải về , 5 MB
27 Tháng hai, 2018

 1.0

392 tải về , 3 MB
31 Tháng tám, 2017

27 Bình luận