Đang tải...

Armored Kuruma & Kuruma without Spoiler

F41456 kws01
F41456 kws02

4.645

The Armored and Regular Kuruma without the spoiler.
------------------------------------------------------------------------------


Installation:
--------------
1:Open up OpenIV
2:Go to update\x64\dlcpacks\mpheist\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles\mpheistvehicles.rpf and mods\update\x64\dlcpacks\patchday2ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf and replace the files matching the ones in the folder
3: Replace the files with the matching files in the folder.

Backups included.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 18 Tháng mười, 2015
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng mười, 2015
Last Downloaded: 3 hours ago

All Versions

  (current)

4.645 tải về , 10 MB
18 Tháng mười, 2015

10 Bình luận