Đang tải...

AS-332 Superpuma Sound Engine 1.0.0

994

With open4:
- Delete 'cargobob_helicopter.awc' and Import 'cargobob_helicopter.oac' in GTA V / Mods / x64 / audio / sfx / STREAMED_VEHICLES.rpf

- Delete 'cargobob.awc' and Import 'cargobob.oac' in GTA V / Mods / x64 / audio / sfx / STREAMED_VEHICLES_LOW_LATENCY.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng tư, 2020
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng tư, 2020
Last Downloaded: 4 hours ago

All Versions

 1.0.0 (current)

994 tải về , 2 MB
09 Tháng tư, 2020

4 Bình luận