Đang tải...

Bell-206 JetRanger Sound Engine 2.0.0

596

With OpenIV:

- Delete 'generic_helicopter.awc' and Import 'generic_helicopter.oac' in GTA V / Mods / x64 / audio / sfx / STREAMED_VEHICLES.rpf

- Delete 'generic.awc' and Import 'generic.oac' in GTA V / Mods / x64 / audio / sfx / STREAMED_VEHICLES_LOW_LATENCY.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 10 Tháng tư, 2020
Cập nhật lần cuối: 10 Tháng tư, 2020
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 2.0.0 (current)

596 tải về , 1 MB
10 Tháng tư, 2020

18 Bình luận