Đang tải...

Sound MH-65c Dolphin 1.0.0

650

With open4:
- Delete 'hunter_helicopter.awc' and Import 'hunter_helicopter.oac' in GTA V / Mods / x64 / audio / sfx / STREAMED_VEHICLES.rpf

- Delete 'hunter.awc' and Import 'hunter.oac' in GTA V / Mods / x64 / audio / sfx / STREAMED_VEHICLES_LOW_LATENCY.rpf

!! IMPORTANT !!
- In 'vehicles.meta' of your helicopter, replace line by HUNTER

ex: GTA V / Mods / update / x64 / dlcpacks / mh65c / dlc.rpf / common / data / levels / gta5 / vehicles.meta
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 08 Tháng tư, 2020
Cập nhật lần cuối: 08 Tháng tư, 2020
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

 1.0.0 (current)

650 tải về , 700 KB
08 Tháng tư, 2020

9 Bình luận