Đang tải...

UH-1H S.W.A.T - San Andreas - 1.0.0

A8823d uh1hswat

603

With Openiv

replace nasa and nasa_tail.DDS files in uh1nasa.ytd

GTAV / Mods / update / x64 / dlcpacks / uh1nasa / dlc.rpf / x64 / levels / gta5 / vehicles / mq1vehicles.rpf / uh1nasa.ytd

Credits: SkylineGTRFreak for UH-1H Iroquois NASA [Add-On]
https://www.gta5-mods.com/vehicles/uh-1h-iroquois-nasa-add-on
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng tư, 2020
Cập nhật lần cuối: 06 Tháng tư, 2020
Last Downloaded: 9 ngày trước

All Versions

 1.0.0 (current)

603 tải về , 2 MB
06 Tháng tư, 2020

1 Bình luận