Đang tải...

BCSO Granger (ELS) [Replace | LODs]

5.735

Blaine County Sheriff Version Of The Granger

ELS Lighting
Custom Livery

install
Models
MODS>UPDATE>X64>DLCPACKS>PATCHDAY20NG.DLC.RPF>X64>LEVELS>GTA5


ELS.XML File
Els folder>pack_default

Meta must be installed otherwise handling wont work or window tints will darken the glass


Vehicles.meta
mods/update/update.rpf/common/data/levels/gta5

Handling.meta
mods/update/update.rpf/common/data
THANKS POLICESCO
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 16 Tháng một, 2022
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng một, 2022
Last Downloaded: 18 phút trước

All Versions

  (current)

5.735 tải về , 20 MB
16 Tháng một, 2022

16 Bình luận