Đang tải...

bigboss [Menyoo]

Cc527a 1
Cc527a 2

1.028

So this is a firetruk, looks powerful, i called it bigboss

Require:
https://www.gta5-mods.com/scripts/menyoo-pc-sp

Install: Grand Theft Auto V/menyooStuff/Vehicle

How to use:

In game openyour "Menyoo" mod menu >
go to vehicle option >
spawn vehicle >
saved vehicle >
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 22 Tháng tư, 2021
Cập nhật lần cuối: 22 Tháng tư, 2021
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

  (current)

1.028 tải về , 2 KB
22 Tháng tư, 2021

4 Bình luận