Đang tải...

BMW F10 "DSI" (Dutch Swat Team) [ELS] 1.0

9.890

Hierbij een Nederlandse DSI opbouw voor de BMW F10.

Credits
Original Model - 3D Models
Converted to GTASA - URM
Converted to GTAIV - BritishGamer88
Converted to GTAV - BritishGamer88
Edit's/Fixes - BritishGamer88
Rim's - 3D Models
Light setup - Opzuigkapje (Lars)
Screenshots - shairan27
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng tư, 2019
Cập nhật lần cuối: 28 Tháng tư, 2019
Last Downloaded: 3 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

9.889 tải về , 10 MB
26 Tháng tư, 2019

32 Bình luận