Đang tải...

Bobcat Stockade [SP Replace/FiveM] 2.0

995988 2
9d0449 20211013221120 1
9d0449 20211013221120 1
9d0449 20211013221127 1
9d0449 20211013221134 1
9d0449 20211013221141 1

529

This replace works with FiveM and Singleplayer


-DESCRIPTION-
This mod replace the Gruppe 6 stockade Template with the Bobcat Template

-Installation-

replace the files in update\x64\dlcpacks\patchday19ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf

-MODEL NAME-
- stockade

My languages: English/German
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 12 Tháng mười, 2021
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng mười, 2021
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 2.0 (current)

457 tải về , 8 MB
13 Tháng mười, 2021

 1.0

72 tải về , 3 MB
12 Tháng mười, 2021

5 Bình luận