Đang tải...

Cars RC McQueen [Add-On] 0.1

5.071

rcmcqueen


Install instructions
First, go to gta5 / mods / update / x64 / dlcpacks
Make a new folder, name it "rcmcqueen", and drag dlc.rpf into the folder.
Then, go to gta5 / mods / update / update.rpf / common / data
Edit dlclist.xml, add "dlcpacks:/rcmcqueen/"

spawn name rcmcqueen

model by HarrisonHag1 Sketchfab

coverted by kjb33
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 03 Tháng tư, 2021
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng tư, 2021
Last Downloaded: 3 hours ago

All Versions

 0.1 (current)

5.071 tải về , 1 MB
03 Tháng tư, 2021

16 Bình luận